DNP Login / Register Module

Apie HELIX

Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomas – naujos priemon?s ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspozicij? ir poveik? vaik? sveikatai Europoje

Bendradarbiavimo projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos septint?j? bendr?j? program?

Projekto numeris FP7-ENV-2012-308333
Projekto pradžia 01/01/2013
Projekto trukm? 54 months
Bendras biudžetas € 11.292.727, order 00
Maksimalus ES ?našas € 8.623.939, buy 00
Projekto pareig?nas Dr Tuomo Karjalainen

        
           
           
           
   
           

 

 K? mes numat?me padaryti

Didžiausi aplinkos teršalai, tokie kaip oro tarša, aplinkos tabako d?mai, vandens ir maisto teršalai, triukšmas, pesticidai ir ultravioletin? (UV) spinduliuot? gali sukelti rimtas l?tines patologijas, turin?ias didel? socialin? ir ekonomin? poveik?, ypa? tada, kai ekspozicija veikia kritiniais vaisiaus vystymosi ar ankstyvojo gyvenimo etapais.
“Ekspozomo” koncepcija buvo suformuota, siekiant apimti žmogaus aplinkos ekspozicijos visum?, pradedant nuo apvaisinimo momento, ?traukiant genom?. Pagrindinis ekspozomo d?mesys sutelktas ? jo epidemiologin? taikym?, siekiant išvengti l?tini? lig?.

HELIX projektas yra finansuojamas, siekiant naudoti naujas priemones ir metodus ankstyvojo gyvenimo ekspozicijai ? ?vairaus pob?džio aplinkos teršalus apib?dinti. Siekiant sukurti „Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo“ metod?, ekspozicij? b?tina integruoti ir sujungti su vaiko sveikatos duomenimis.

Šešios perspektyviosios gimim? kohortos bendradarbiauja ?gyvendinant HELIX projekt?, nes tai yra vienintelis realus kelias, siekiant gauti išsamius, ilgalaikius žmoni? tyrim? duomenis, reikalingus sukurti ankstyvojo gyvenimo ekspozom?. Šios kohortos jau turi surinkusios daug duomen?, vykdant nacionalinius ir ES finansuojamus  projektus. Siekiant ?vertinti poveik? sveikatai visos Europos mastu, gauti rezultatai bus integruoti su duomenimis iš vis? Europos kohort? (>300 000 individ?) ir registr?.

Chemin?s, fizin?s ir molekulin?s aplink? integracija kritiniais ankstyvojo gyvenimo periodais iš esm?s pagerins sveikatos rizikos ir poveikio sveikatai ?vertinim?, o tai pagerins sveikatos prevencijos strategijas, skirtas pažeidžiamoms gyventoj? grup?ms.

HELIX yra vienas iš dviej? pirm?j? 7 Bendrosios programos (BP) finansuojam? Exposomo programos projekt?. Paraleliai vykdomas EXPOsOMICS projektas orientuotas ? oro taršos poveik? suaugusiems.

 

HELIX Darbo paketaiHELIX Darbo paketai

KoncepcijaHELIXprojektoveiklos strukt?ra

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information